Seră mare horticultură

Fabricarea serelor mari în structură metalică pentru horticultură.